top of page

Zásady používania súborov cookies

1. Identifikácia Prevádzkovateľa a všeobecné informácie

FWU, s.r.o., so sídlom Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš, IČO: 50 700 677, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39285/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) využíva svojej na webovej stránke www.fwu.sk (ďalej ako „webová stránka“) súbory cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do Vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky. Slúžia na zabezpečenie funkčnosti niektorých prvkov webovej stránky alebo napr. na to, aby webové stránky mohli lepšie zaznamenávať návštevnosť na webovej stránke.

2. Druhy súborov cookies na webovej stránke

Na webovej stránke Prevádzkovateľa využíva Prevádzkovateľ nasledujúce druhy cookies súborov, prostredníctvom štandardných riešení najmä od spoločnosti Google, LLC:

  • funkčné (nevyhnutné) cookie súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality niektorých prvkov a funkcií webovej stránky a jej bezpečnosti. V prípade, ak by ich Prevádzkovateľ nevyužíval, niektoré funkcie webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne,

 

  • analytické cookie súbory, ktoré slúžia na meranie návštevnosti webovej stránky a na zaznamenávanie Vašej aktivity na webovej stránke,  

 

  • marketingové (retargetigové) cookies, ktoré slúžia na zisťovanie preferencií návštevníkov webovej stránky a zobrazovanie relevantnej reklamy vo webových prehliadačoch.

 

V zmysle platnej legislatívy je Prevádzkovateľ oprávnený ukladať funkčné (nevyhnutné) druhy cookie súborov do Vášho zariadenia aj bez Vášho súhlasu. Využívanie funkčných cookie súborov môžete vypnúť prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej stránky nebudú zobrazovať správne.

Ostatné druhy cookie súborov (analytické a marketingové) ukladá Prevádzkovateľ do Vášho zariadenia iba vtedy, ak mu na ich používanie udelíte prostredníctvom cookie lišty, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky, svoj súhlas. V prípade, ak Prevádzkovateľovi neudelíte súhlas s ukladaním analytických a marketingových cookie súborov, bude Prevádzkovateľ ukladať do Vášho zariadenia iba funkčné (nevyhnutné) druhy súborov cookies.

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť v nastaveniach súborov cookies.  

Bližšie informácie o jednotlivých druhoch cookies súborov nájdete v tabuľke nižšie.  

3. Platnosť

Tieto zásady používania súborov cookies na webovej stránke sú platné a účinné od 06.01.2020.

 

Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť tieto zásady používania súborov cookies. V prípade zmeny týchto zásad Vás Prevádzkovateľ o zmenách oboznámi, minimálne 14 dní vopred.

kontaktny formular

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej správy, dopytu, podnetu. Viac informácií tu.

Vaša správa bola úspešne odoslaná

Na Doline 459, Borský Mikuláš 908 77

Pondelok - Nedeľa

08.00 - 22.00

bottom of page